Duże firmy i przedsiębiorstwa


OFERTA – DUŻE FIRMY I PRZEDSIĘBIORSTWA


 

          One Energy S.A. oferuje sprzedaż energii dla dużych firm i przedsiębiorstw zarówno w modelu ceny inclusive zawierającej wszystkie ryzyka rynkowe po stronie One Energy S.A. jak również udostępniamy możliwość zakupu energii elektrycznej przez Klienta bezpośrednio poprzez Towarową Giełdę Energii S.A. na warunkach dostępnych dziś wyłącznie dla największych energochłonnych przedsiębiorstw przemysłowych.

      Dla dużych odbiorców proponujemy sprzedaż energii elektrycznej w elastycznych modelach współpracy, dla których w każdym momencie istnieje możliwość dokonania zmiany sposobu zakupu energii.

 

Oferta standardowa (cena inclusive) – wariant oferty skierowany jest do dużych odbiorców i przedsiębiorstw, które pragną kupować energię według indywidualnej wyceny dokonanej przez One Energy S.A. w określonym dniu na określony okres.

Cena, która zostanie zaoferowana w tym wariancie będzie dla Klienta ceną inclusive tj. ceną zawierającą wszelkie opłaty i ryzyka po stronie One Energy S.A. co skutkować będzie pełnym bezpieczeństwem niezmienności ceny w całym okresie obowiązywania umowy. Cena w tym modelu uwzględnia zatem koszty niezbilansowania energii elektrycznej, koszty praw majątkowych, opłat handlowych, a także zmieniających się warunków na rynku energii elektrycznej.

Kontrahent decydując się na zakup energii w tym wariancie otrzymuje produkt gwarantujący stałą cenę przez cały okres obowiązywania umowy.

Oferta giełdowa – zakup według ceny z notowań Towarowej Giełdy Energii

Żądanie Ceny – nowatorskie rozwiązanie umożliwiające zakontraktowanie określonej ceny, w momencie pojawienia się jej na rynku giełdowym.

Zakup Komfortowy – zakup energii elektrycznej w kilku wybranych transzach w wybranym przez Klienta czasie, w celu minimalizacji ryzyka giełdowego.

         Niezależnie od modelu w którym dostarczać będziemy energię do Twojej firmy naszą ofertę współpracy poszerzają dodatkowe usługi, które oferujemy Klientom w ramach prowadzonej sprzedaży, m.in.:

 analizujemy koszty usług dystrybucyjnych naszych Klientów i doradzamy co zrobić, żeby było jeszcze taniej;

doradzamy jak efektywnie wykorzystywać energię elektryczną, aby skutecznie wpływać na obniżenie zużycia;

udostępniamy stały dostęp do platformy monitoringu zużycia i kosztów energii, która daje firmom podgląd na swój doboogodzinowy rozkład zużycia energii elektrycznej, a to stanowi nieocenioną pomoc w zarządzaniu kosztami energii oraz umożliwia zaplanowanie wydatków;

oferujemy funkcjonalny e-bok w którym oprócz podglądu faktur dostępna jest historia rozliczeń, informacje o zaległościach lub nadpłatach oraz pomocne wykresy, które w sposób przejrzysty obrazują wartości liczbowe;

stały kontakt z dedykowanym opiekunem (bez oczekiwania na połączenie z infolinią);

 specjalne rabaty na wdrożenie systemu zdalnej transmisji danych pomiarowych, który szczegółowo wykaże anomalie w zużyciu energii elektrycznej, a tym samym jeszcze bardziej pomoże obniżyć koszt rachunków;

 możliwość bezpośredniego kontaktu w Białymstoku oraz Ożarowie Mazowieckim