Rynek Energii w Polsce


RYNEK ENERGII W POLSCE


         Uwolnienie rynku energii elektrycznej czyli tzw. „unbundling” nastąpił 1 lipca 2007 roku. W wyniku zmian w regulacjach Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne nastąpił rozdział w dotychczasowych zakładach energetycznych, który spowodował, że z dotychczasowych struktur spółek energetycznych wyodrębniły się po jednej stronie podmioty zajmujące się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, a po drugiej podmioty zajmujące się sprzedażą i obrotem energią elektryczną. Rynek energii elektrycznej zaprojektowano w taki sposób, aby dopuszczał możliwość konkurowania między sobą przede wszystkim tej drugiej grupy podmiotów tj. sprzedawców energii, dając z kolei Klientom tych spółek możliwość wyboru najlepszego produktu oraz najwyższej jakości obsługi.

        Na dzień dzisiejszy spółki posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, mogą kupować energię bezpośrednio u producentów energii jak również na Towarowej Giełdzie Energii S.A., która jest zorganizowaną platformą obrotu energią elektryczną odpowiadającą za 60% hurtowego handlu energią elektryczną. Możliwości, które zostały wykreowane przez rynek przekładają się na możliwość oferowania przez One Energy S.A. atrakcyjnych warunków handlowych swoim Klientom.

          Z uwagi, że rynek energii elektrycznej po jego uwolnieniu jest rynkiem znacznie bardziej skomplikowanym i wymaga dużo większego zaangażowania w potrzeby Klientów ale jednocześnie daje ogromne możliwości, One Energy Sp. z o.o. jest po to aby być dla Państwa łącznikiem między ponoszonymi kosztami za energię elektryczną a potrzebą znalezienia optymalnej i być może całkowicie nowej metody zakupowej, która pozwoli w sposób kompletny wykorzystać możliwości jakie daje zliberalizowany rynek energii.