Zdalny system zarządzania mediami


OFERTA – ZDALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA MEDIAMI


      W ramach współpracy One Energy Sp. z o.o. oraz Evolution System Sp. j. dla Klientów korzystających z naszych usług proponujemy zainstalowanie nowatorskiego systemu zarządzania energią elektryczną Evosystem.

            Evosystem jest serwisem internetowym udostępniającym wizualizację zużycia mediów. Serwis działa w ten sposób, że dane pomiarowe dostarczane do serwerów Evosystem są wczytywane do baz danych, a następnie udostępniane użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej www.evosystem.pl. Dostęp do danych możliwy jest dla nieograniczonej liczby użytkowników oraz urządzeń pomiarowych, a logowanie do systemu może odbywać się z każdego miejsca na świecie.

          Dostępne raporty i szereg funkcji dają nieograniczone możliwości gospodarowania energią. Evosystem jest jednym z pierwszych serwisów umożliwiających kontrolę mediów nie tylko pod względem zużycia, ale również pod kątem finansowym. Dzięki zaimportowanym cennikom ze wszystkich terenów dystrybucji energii w Polsce, użytkownik ma możliwość skontrolowania poprawności rozliczeń, przeprowadzenia analizy ilościowej jak i jakościowej zużycia oraz estymacji wielkości zużycia jak i kwoty należnej za media na koniec okresów rozliczeniowych.

          System umożliwia wprowadzanie danych z faktur rozliczeniowych, a następnie porównywanie oraz kontrolę danych między fakturami rozliczeniowymi a danymi pomiarowymi.

          Evosystem jest powszechnie stosowany w centrach handlowych, sieciach super i hipermarketów, restauracjach, stacjach paliw, fabrykach i wielu innych przedsiębiorstwach. Dostęp do danych o zużyciu energii lub rozliczeniach posiada zarówno sprzedawca jak i konsument medium. Dzięki olbrzymiej pojemności serwerów, dane o zużyciu i rozliczeniach są przechowywane przez nieograniczony okres czasu, co pozwala na analizę danych historycznych.

          Evosystem uzyskał przewagę nad innymi programami związanymi z monitoringiem energii przede wszystkim ze względu na dostępność z dowolnego miejsca, brak wymaganych licencji oraz możliwość dołączenia nieograniczonej liczby odbiorców, liczników, taryf i cenników. Dodatkowym atutem jest opieka administracyjna firmy Evolution System, dzięki której użytkownik jedynie zgłasza zmiany. W celu zabezpieczenia prawidłowości raportów, wszelkie konfiguracje cenników, układów pomiarowych czy sposobów rozliczeń wykonują pracownicy Evolution System.

Od dziś oszczędzanie z One Energy Sp. z o.o. może być prostsze i efektywniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.