Zakup energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł (OZE)


OFERTA – ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ (OZE)


        One Energy Sp. z o.o. jest spółką, która aktywnie działa w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Z tego względu poszukujemy wytwórców energii elektrycznej w tych źródłach, zarówno w obszarze Klientów do których dostarczamy energię elektryczną jak również wytwórców działających w skali rynku w celu nawiązania współpracy w zakresie jej odkupu.

        W związku ze zmianą regulacji prawnych, skutkujących tym, że od 01-01-2018 r. kończy się obowiązek zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji OZE przez sprzedawcę zobowiązanego, One Energy Sp. z o.o. zainteresowana jest kupnem nadwyżek energii elektrycznej od przedsiębiorstw produkujących energię za pośrednictwem:

– farm wiatrowych,
– ogniw fotowoltaicznych,
– biogazowni,
– a także w innych odnawialnych źródłach energii.

W ramach współpracy proponujemy:

Wariant I (kompleksowy) – zakup energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD, w oparciu o ceny Rynku Bilansującego (CROs) oraz miesięczną opłatę z tytułu świadczenia usługi POB,

Wariant II (indywidualny) – bezabonamentowy model rozliczania, który oparty jest wyłącznie o zdyskontowaną cenę Rynku Bilansującego,

Szczegółową i wiążącą ofertę w wybranym wariancie z przyjemnością przedłożymy po uzyskaniu informacji na temat typu Państwa jednostki wytwórczej, jej mocy nominalnej, rocznej ilości produkowanej energii oraz rocznej ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD.

Zapraszamy do kontaktu.