Informacje ogólne

Kim jesteśmy

Spółka One Energy S.A. z siedzibą w Białymstoku powstała w czerwcu 2017 roku. Z dniem XX-XX-XXXX r. uzyskała wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na obrót energią elektryczną nr …………………………………………….. na okres od XX-XX-XXXX r. do XX-XX-XXXX r.

Władze Spółki tworzą osoby od wielu lat związane z branżą energetyczną i posiadające bardzo bogate doświadczenie zarówno w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do odbiorcy końcowego jak i zakupu energii na zorganizowanych platformach obrotu energią elektryczną. W trakcie wieloletniej współpracy z firmami o różnym profilu zapotrzebowania na energię elektryczną zdobyliśmy cenne doświadczenie w zakresie obsługi klientów, a to przekłada się na elastyczność z jaką podchodzimy do współpracy.

W One Energy S.A. oprócz kontraktów związanych z energią elektryczną wdrażamy również  innowacyjne systemy do zarządzania mediami energetycznymi co następuje w oparciu o zdalną transmisję danych pomiarowych, a także doradzamy jak skutecznie podnosić swoją efektywność energetyczną oraz optymalizować funkcjonowanie, tak aby budżet firmowy był odciążany nie tylko przez niskie ceny energii ale również przez właściwą jej konsumpcję.